خدمات ویبولتین
 • Product 1

  پکیچ عادی ویبولتین

  • نصب ویبولتین ( نسخه مورد نظر شما )

   + نصب بسته فارسی ساز ویبولتین

   + تنطیمات اولیه ( تنطیم گروه های کاربری ، امتیاز دهی ، ایمیل و... )

   + آموزش و مشاوره رایگان
  به صورت یک بار
  50,000تومان
  سفارش دهید
 • Product 2

  پکیچ نقره ای ویبولتین

  • نصب ویبولتین ( نسخه مورد نظر شما )

   + نصب بسته فارسی ساز ویبولتین

   + نصب هک های های مورد نیاز

   + نصب هک های درخواستی شما

   + نصب استایل مورد نظر شما

   + تنطیمات اولیه ( تنطیم گروه های کاربری ، امتیاز دهی ، ایمیل و... )

   + نصب و تنطیم امکانات مورد نظر شما

   + آموزش و مشاوره رایگان
  به صورت یک بار
  120,000تومان
  سفارش دهید
 • Product 3

  پکیچ الماس ویبولتین

  • نصب ویبولتین ( نسخه مورد نظر شما )

   + نصب بسته فارسی ساز ویبولتین

   +نصب هک های های مورد نیاز

   + نصب های درخواستی شما

   + نصب استایل مورد نظر شما

   + تنطیمات اولیه ( تنطیم گروه های کاربری ، امتیاز دهی ، ایمیل و... )

   + انجام تنظیمات امنیتی و افزایش امنیت

   + تنظیم انجمن و زیر انجمن ها

   + نصب و تنطیم امکانات مورد نظر شما

   + آموزش و مشاوره رایگان
  به صورت یک بار
  150,000تومان
  سفارش دهید
 • Product 4

  پکیچ طلایی ویبولتین

  • نصب ویبولتین ( نسخه مورد نظر شما )

   + نصب بسته فارسی ساز ویبولتین

   + نصب هک های های مورد نیاز

   + نصب های درخواستی شما

   + نصب استایل مورد نظر شما

   + تنطیمات اولیه ( تنطیم گروه های کاربری ، امتیاز دهی ، ایمیل و... )

   + انجام تنظیمات امنیتی و افزایش امنیت

   + تنطیم بخش های انجمن ( انجمن ها ، زیر انجمن ها و... )

   + نصب و تنطیم امکانات مورد نظر شما

   +سئوی و بهینه سازی اولیه

   + آموزش و مشاوره رایگان

   + یک هفته پشتیبانی فنی رایگان
  به صورت یک بار
  250,000تومان
  سفارش دهید