باسلام

ظاهرا یک حفره امنیتی خطرناک در افزونه

WordPress SEO by Yoast

شناسایی شده و بروز رسانی امنیتی رفع اون هم ارایه شده.

برای رفع مشکل کافی افزونه را به ویرایش 1.7.4 بروز رسانی کنید.

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/changelog/


تاریخ انتشار : جمعه ، ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

« برگشت